Gewenst bedrag € *
Gewenste maandterm. €
Achternaam *
Voorletters
V.v.
Geboortedatum
jaar
Ik ben
Ik heb kind(eren)
Straatnaam *
Huisnummer *
Toev.
Postcode *
Plaats *
Adres sinds
 jaar
Telefoon *
Mobiel
E-mail *

 

 

U woont nog geen jaar op uw huidige adres, kunt u Uw vorige huisnummer en postcode opgeven?

Vorige Huisnummer
Toev.
Vorige Postcode

 

Bank/gironummer
Legitimatie
legitimatienummer
geldig tot
jaar

 

Bruto basisinkomen € per maand
Extra inkomen € 13e maand
Extra inkomen vanuit
Beroep/uitkering
Soort dienstverband
Beroep sinds
jaar
Werkgever
Vestigingsplaats
Woonsituatie
Woonlast per maand
Naam Partner
Voorletters
V.v.
Geboortedatum
  jaar
Bruto basisinkomen € per maand
Extra inkomen € 13e maand
Extra inkomen vanuit
Beroep/uitkering
Soort dienstverband
Beroep sinds
jaar
Werkgever
Vestigingsplaats

 

 

Datum scheiding:
jaar
Alimentatie verplichting:
 
Wilt u de maandtermijn beschermen tegen de gevolgen van:
1e contractant:
 overlijden
 arbeidsongeschiktheid
 werkloosheid
  
Kredietbescherming
Bij alle kredieten/hypotheken die wij aanbieden is het mogelijk om de maandelijkse last te beschermen voor het risico van overlijden (ORV), ziekte/arbeidsongeschiktheid (AOV) en onvrijwillige werkloosheid (WW ).
Een lening brengt verplichtingen met zich mee. Het kan gebeuren dat er zich in uw persoonlijke situatie omstandigheden voordoen die de aflossing van een krediet tot een te zware last maken. Bovendien kenmerkt het economische klimaat zich steeds meer door minder bemoeienis van de overheid en dus meer zelfzorgzaamheid voor de burger. Daarom is het verstandig om zelf maatregelen te nemen ter bescherming van het inkomen.

Eventueel lopende leningen

Bank Contractnr. Saldo (€) Rente % Mnd. termijn (€) Inlossen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
 Ik wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van toekomstige
      ontwikkelingen van financiële dienstverlening

Heeft u nog vragen en of opmerkingen:

Hoe wilt u onze offerte ontvangen: